Edycja  w  Łodzi 

Moduł I.

Trening interpersonalny. Trening interpersonalny to bardzo specjalna formuła pracy rozwojowej. Zaprasza ona do poznawania samego siebie dzięki interakcjom z innymi osobami, dzięki przeglądaniu się w reakcjach innych osób na Ciebie. Podczas treningu popracujesz przede wszystkim z emocjami. Rozwiniesz kontakt z nimi, będziesz uczyć się lepiej  mówić o nich, korzystać z nich jako z naszego wewnętrznego informatora i przewodnika. Rozwiniesz umiejętność  stawiania granic i wchodzenia w relacje, a także komunikacji, a szczególnie dawania informacji zwrotnej. Trening wspiera  Twoją samoświadomość jako jednostki w grupie. Dzięki udziałowi w treningu możesz lepiej zrozumieć wiele z tego, co w Twoim życiu się dzieje w relacjach, jakie mechanizmy powtarzają się i czemu służą. Zwykle bowiem uczestnicy codziennych relacji nie powiedzą Ci tyle, co osoby zgromadzone  na treningu o ich widzeniu Twojego zachowania. Poznasz też proces przemian jaki zachodzi w grupach, w każdej grupie w której zdarza i zdarzy Ci się być. Uzyskasz uniwersalne doświadczenie procesu, który bez jego znania jest nieuchwytny i bywa źródłem trudności. Poznasz i zrozumiesz inne osoby w grupie, poszerzysz swoją umiejętność akceptacji różnic, bycia blisko mimo odmienności poglądów i potrzeb. Z grupy obcych osób, staniecie się dzięki treningowi  kręgiem  rozwojowej wspólnoty. Na treningu, jako specjalnej formie pracy nie pojawiają się modele teoretyczne wyjaśniające różne zjawiska. Na treningu pracujemy w oparciu o doświadczenie tego, co jest tu i teraz, czyli na procesie.

17-21 marca 2021 Prowadzenie: Bartosz Płazak, kotrener

Moduł II 

Ja w relacjach. Ja i moje wzorce wchodzenia i zachowania  w relacjach, moje emocje, samoświadomość, komunikacja. W tym module będziemy rozpoznawać wzory  ludzkich zachowań. Poznasz swoje mocne i słabe strony jako osoby funkcjonującej w relacjach w grupie. Otrzymasz wskazówki jakie zmiany możesz wprowadzić.  Dokonasz analizy swoich zachowań w różnych relacjach by odszukać swoją główną strategię obronną i ją zauważyć. Uzyskasz w oparciu o to szczególną wiedzę  jak budować relacje, jak się komunikować, jak stawiać granice, kiedy  się pojawiają i  po co są Twoje emocje, jakie są ich rodzaje, jakie masz różne wzorce zachowań w poszczególnych emocjach, jakie są role, które przyjmujesz czemu służą. Będziesz ćwiczyć komunikowanie się,  które, służy budowaniu relacji i wyraża Ciebie. Włączymy do naszej pracy  modele inteligencji emocjonalnej, modele zmiany, procesu rozwoju grupy, świadomości i rozwoju kompetencji. Na warsztacie nauczysz zatrzymywać się w chwili tu i teraz, uchwycisz swoje blokady w ciele, zauważysz sygnały autopilota i rozwiniesz umiejętność wychodzenia z niego, poszerzysz świadomość własnego doświadczenia siebie i otoczenia, zrozumiesz jak uważność wspiera bycie (czucie, szczęście, spokój) i jak wspiera osiąganie (cele, rezultaty, rozwój, wzrost)   

10-11 kwietnia 2021  Prowadzenie: Bartosz Płazak, kotrener

Moduł III 

Uważność. Uważność prowadzi nas do integracji ciała i umysłu, do wyciszenia, wspiera praktyki takie jak: medytacja, joga, uprawianie sportów, buduje fundament codziennej efektywności zawodowej i wspiera pełne bycie w relacjach. Dzięki uważności można łatwiej wyjść z trybu autopilota do bardziej  świadomego życia. Jako jednostki żyjące w dzisiejszych czasach  jesteśmy poddawani silnemu treningowi umysłu, pamięci, sprawności i szybkości myślenia,  poznajemy algorytmy i modele, zachowujemy się  według standardów. Z czasem wiele osób zauważa swego rodzaju klatkę tak wytrenowanego umysłu wokół swojego życia. Pośród wyuczonego, tak  „doskonałego” systemu życia na autopilocie norm, utartych ścieżek, znanych zachowań, uważność jest pierwszym krokiem powrotu, zbliżenia się świadomością do siebie – „nie umysłu”, dostrojenia się do uczuć i energii ciała, do emocji i głębszych potrzeb. Warsztat pokaże konkretne narzędzia budowania kontaktu i oswajania z ciałem i jego reakcjami, opisze  uważne działanie, i to, w jaki sposób wcielenie go w codzienność wspiera życie jakiego poszukujesz. Życie w bliskości ze sobą. Program warsztatów jest inspirowany nie tylko praktyką uważności znaną w naszej kulturze jako mindfulness, ale przede wszystkim badaniami Petera A.Levina, twórcy terapii Somatic Experiencing oraz Bessela van der Kolka, badacza traumy.  Warsztat zawiera też techniki  focusingu, systemu  stworzonego przez Eugene Genglin’a,  skanowanie ciała oraz ćwiczenia rozwijające uważność pochodzące z nurtu mindfulness Jona Kabata-Zinna oraz podstawy praktyki zen (praktykowanej w świeckiej linii zen Pusta Chmura założonej przez Willigisa Jagera). Wszystko po to, aby z czasem dojść do praktykowania stałej świadomości odczuć fizycznych napływających do naszego „ja” przez „drzwi ciała”, być bliżej siebie, w większej spójności i pełni, co przeniesie się na codzienność w relacjach, pracy, uzdrowienie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

22-23 maja 2021 Poprowadzi: Agnieszka Bonar-Sadulska

Moduł IV 

Komunikacja i asertywność w relacjach. W toku warsztatu będziesz rozwijać umiejętności posługiwania się komunikacją asertywną w codzienności. Będą to takie zachowania jak:  prośba, odmowa,  opis  swojego stanu ciała, emocji, potrzeb, granic, wyrażanie aprobaty, dezaprobaty, asertywne reakcje na atak, insynuacje, pomówienia, zawoalowane przytyki, komplementy, asertywne reakcje na poczucie winy, krzywdy, zażenowanie i zakłopotanie. Ugruntujesz swoją wiedzę w zakresie zachowań uległych, biernych, agresywnych i asertywnych.  Poszerzysz świadomość swojej dotychczasowej postawy i uzyskasz możliwość wyboru najwłaściwszej dla Ciebie na przyszłość. Zobaczysz swoje dotychczasowe relacje z innymi osobami, światem, sobą samym w kontekście czterech postaw zasadniczych, by zaprojektować zmiany Twojego zachowania a może tych relacji. Zauważysz tendencje w Twoim własnym monologu wewnętrznym, będącym źródłem twoich uzewnętrznianych zachowań asertywnych bądź nie i będziesz miał okazję do zainicjowania zmiany również w nim. Zbudujesz gotowość do bycia bardziej asertywną, stojącą po swojej stronie osobą w relacjach z innymi ( osobami, organizacjami, grupami, światem), a także fundament do porzucania relacji, które stawiają Ciebie w położeniu  trudnym. Zbliżysz się do siebie. Zauważysz lepiej jak dbać o siebie, jak zapobiegać  temu, czego nie chcesz, jak sięgać po to, co chcesz. Jak wzmacniać swoją wewnętrzną moc i stać za sobą nie raniąc innych.

12-13 czerwca 2021 Poprowadzi: Bartosz Płazak Paulina Plewczyńska

Moduł V

Ciało, dotyk, masaż, bliskość. Dotyk to biologicznie pierwszy zmysł i ma ogromne znaczenie w poznawaniu siebie i innych. Poznawanie siebie nie może się odbyć z pominięciem znajomości swojego ciała i jego reakcji na dotyk, zarówno czyjś i własny. Każdy z pewnością już dotykał, ale teraz dołączymy do tego większą  świadomość ciała, uczuć i myśli, relacji i znaczenia dotyku. Na warsztacie zauważysz  Twój stosunek do dotyku, rozwiniesz świadomość Twoich potrzeb i granic w kontakcie cielesnym, zauważysz uczucia jakie niesie Tobie dotyk, energie jaką Ci dostarcza, trudności z jakimi się być może stykasz dotykając bądź będąc dotykanym. Uzyskasz  wiedzę  o rodzajach dotyku i tym jaki wpływ mają na osobę dającą i biorącą dotyk, doświadczysz ich, zrozumiesz dzięki temu lepiej siebie i osoby w Twoich relacjach. W toku warsztatu zyskasz doświadczenie siebie jako osoby komunikującej się za pomocą dotyku i przyjmującej komunikację tą drogą, poszerzysz granicę swojego samopoznania przez kontakt cielesny ze sobą i z drugą osobą.  Uporządkujesz też swoje pojmowanie granic w dotyku, znaczenie  dystansu fizycznego, potrzeby twojego i czyjegoś komfortu w sytuacji umożliwiającej dotykanie ciała.  Rozwiniesz umiejętność rozmawiania ze sobą przez dotykanie samego siebie. Będziesz miał okazję do uświadomienia sobie własnych postaw, przekonań, wspomnień i emocji związanych z dotykiem. 

15-16 stycznia 2022 Poprowadzi: Robert Stępień

Moduł VI 

Oddech. Warsztaty opierać się będą na Twoim doświadczaniu oddechu.  Poznasz szereg praktyk oddechowych i ich wpływ na twoje ciało, emocje i myśli, technik  mających zastosowanie w codzienności. Poziom energii, stres, napięcie, nastrój,  to na nie możesz wpływać świadomie wykorzystując oddech w swoim życiu, w relacjach, w pracy, w samotności. Techniki ,które poznasz na warsztacie możesz też włączyć do codziennej praktyki wzmacniającej kontakt ze sobą i wspierającej prowadzenie świadomego życia. Możesz ich użyć  do budowania lepszego kontaktu z twoimi celami, dążeniami, emocjami, relacjami z twoim ciałem, twoją esencją i duszą, w tu i teraz. Na warsztacie rozwiniesz umiejętność budowania harmonii wewnętrznej przez oddech, podniesiesz koncentrację, uważność, wzmocnisz zdolność bycia w swojej wewnętrznej ciszy. Nauczysz się kierować przepływem oddechu, bez wymuszania, starania się i działania, ugruntujesz się w spokoju i klarowności myśli, nauczysz się ześrodkowania i kontaktu ze swoją mocą. Zyskasz zestaw praktyk na różne w tym trudne okoliczności i umiejętność zintegrowania się w oddechu jako Twojej esencji. 

20-21 listopada 2021  Poprowadzi: Marta Grabowska

Moduł VII 

Improwizacja i spontaniczność  Ten warsztat wypełniać będzie twórcza  zabawa. Gry, ćwiczenia, dynamika, ruch, role, zmiana, tempo, zatrzymywanie się. Elementem uzupełniającym będzie refleksja o spontaniczności i kreatywności w Twoim życiu codziennym, w pracy i w relacjach, a także w samym akcie tworzenia. Ten czas będzie okazją do przekraczania granic własnych bezpiecznych zachowań,  tych określonych codzienną  umową społeczną. Zaobserwujesz, jak kreatywność przebudowuje Twoją świadomość oraz jak wpływa na twoje emocje. Rozwiniesz umiejętność przyjmowania tego, co jest (tu i teraz), dostrzegania szans i ich przyjmowania, spontanicznego reagowania dzięki uaktywnianiu swojego wewnętrznego dziecka.  Poznasz bliżej swoje przekonania, które na co dzień wpływają na swobodę Twojego wewnętrznego twórcy. Uzmysłowisz sobie, jakie masz prawdziwe możliwości kreacji, jak możesz je bardziej uwolnić, co dobrego może dzięki temu zmienić się w twoim codziennym życiu. Uzyskasz też szereg technik kreacji i spontaniczności, które możesz wnieść wprost do swojego życia. Będziesz mieć okazję do przełamania tabu co do bycia aktorem i twórcą, a to wszystko w sosie frajdy i śmiechu po pachy. Całość byś zauważył/a ścieżkę do swojego Flow i zaczął/ła ją śmiało praktykować w codzienności. Codzienność może być kreatywna, kreatywność może być codziennością… Warsztat odnosi  się do treningu kreatywności Krzysztofa J. Szmidta i Edwarda Nęcki, zasad improwizacji Violi Spoolin i Keitha Johnstone’a  i pracy z wewnętrznym krytykiem w oparciu o psychologię twórczości Amy Mindell. 

11-12 września 2021 Poprowadzi:  Krzysztof Patura

Moduł VIII 

Ja w przestrzeni świata, pokonywanie oddzielenia 

Warsztat ekopsychologiczny, jest odpowiedzią na największe wyzwania współczesności: katastrofę środowiskową i klimatyczną. Kryzys, w jakim się znajdujemy jest okazją, by przyjrzeć się wnikliwie swojemu życiu, swoim relacjom z sobą, innymi oraz Ziemią. Mamy odkryć przyczyny swojego oddzielenia  się od życia i stopniowo zacząć je przekraczać urzeczywistniając pełnię własnego człowieczeństwa. Warsztat opiera się na holistycznej wizji rzeczywistości. Łączy ciało, emocje, zachowania i ducha.  Odnosi się do takich źródeł jak akademicka ekologia, fizyka kwantowa, głęboka ekologia, psychologia humanistyczna i transpersonalna, czerpie też z tradycyjnych kultur. Na warsztacie rozwiniesz kontakt ze samym sobą poprzez lepsze poznanie natury zjawisk w dzisiejszym świecie i w sobie, uporządkujesz spojrzenie na przyrodę, człowieka, system nas otaczający i całą planetę, a w tym siebie. Pogłębisz swoją relację z innymi, Ziemią i swoją najgłębszą istotą. Zbliżysz się do wielkiego pytania Kim jestem, porzucając iluzje Ego. Zauważysz drogę do prostoty swojej istoty, która nie potrzebuje aż tyle, a zamiast tego woli prawdę i wolność.  

9-10 października  2021 Poprowadzi: Ryś Kulik

Moduł IX 

Kobiecość Męskość 

Warsztat o codzienności dwu płci w każdym z nas i w relacjach dwojga osób. Pogłębisz tu świadomość tych dwu aspektów i ich wzajemnego oddziaływania na siebie, konfliktów, wzajemnego uzupełniania się, potrzebowania, różnienia się, poszukiwania i odnajdywania. Poszerzysz rozumienie tego, co być może intuicyjnie znasz – tańca przeciwieństw w poszukiwaniu równowagi. Zwykle jeden z aspektów przeważa, więcej potrzebuje, więcej korzysta, niż drugi.  Poszukiwanie równowagi, wewnętrznego spokoju, możliwości  zintegrowania tych przeciwieństw w jedną całość będzie Twoją drogą przez te dwa dni. Pogłębisz samoświadomość tego, co jest esencją twojej męskości lub kobiecości, zauważysz szczególną jakość swojego potencjału, powiążesz je ze swoją historią, przodkami, podniesiesz swoją gotowość ich przyjęcia i włączenia w siebie. Pogłębisz rozumienie obecności w tobie pierwiastka męskiego i żeńskiego, pojmiesz jego wartość dla siebie w codzienności, przyjmiesz jego przekaz i zainspirujesz się nim, by się zaprzyjaźnić na zawsze. Nakreślisz swoją drogę godzenia wzajemnie tańczących i przenikających się przeciwieństw w sobie i w relacji, dla dopełnienia i spełnienia, dla uzyskania twórczej energii w codzienności. Rozwiniesz umiejętność korzystania z wybranego pierwiastka w sobie zależnie od potrzeby i sytuacji. 

12-13 luty 2022 Poprowadzi: Magda Betlej 

Moduł X 

Sexualność  Warsztat o tym co naprawdę kobiety i mężczyźni myślą o seksualności. Czas  odkrywania tego co zakryte, niedopowiedziane, niejasne, stanowiące społeczne tabu itd. Czas otwartego, uprawnionego i przyzwolonego interesowania się seksualnością, mówienia o niej z szacunkiem i miłością. Zauważysz jak przekazy, przekonania, zagnieżdżone w umyśle tabu i tajemnice wpływają na ludzką seksualność a może i na twoją. Sprawdzisz na przykładach wniesionych tu historii jaką człowiek ma do dyspozycji przestrzeń do eksploracji w dziedzinie seksualności, może zauważysz jakieś nowe możliwości dla siebie.  

Dowiesz się jakie przekazy na temat ciała, jego części intymnych można transformować i jak to robić by się uwalniać do większej akceptacji siebie, do podniesienia swojej radości i satysfakcji z życia seksualnego, zwiększania przyjemności z niego, wnoszenia go z lekkością w codzienność. Rozwiniesz świadomość wokół swojej emocjonalności powiązanej z przyjemnością ciała w seksualności.  

12-13 marca 2022 Poprowadzi: Voca Ilnicka

Moduł XI

Archetypy i droga życia. To warsztat zapraszający do inspirującej podróży w poszukiwaniu sensu istnienia z symbolami i archetypami Wielkich Arkan Tarota. Razem z tarotowym Głupcem przejdziesz przez 21 archetypowych stacji życiowych. Popatrzysz na swoje dotychczasowe i przyszłe życie z perspektywy być może innej niż zwykle, tej z obszaru pod i nadświadomości. To duchowa, „magiczna” podróż, bogata w przeżycia, na które w świadomej codzienności, często brakuje czasu i sprzyjających okoliczności. Zapraszam Cię do doświadczenia wspólnego czasu, który być może odmieni i/lub wzbogaci Twoje dotychczasowe postrzeganie siebie i otaczającego Cię Świata. Symbole – Niebo, Ziemia, Słońce, Księżyc, Woda, Gwiazdy, Drzewo, Ogień, Nagość, Skrzydła odsłonią swoje różnorodne znaczenia, archetypy wniosą swoją starą zawartość.  Na warsztacie zwiększysz kontakt ze swoją głębią, lepiej zrozumiesz znaczenie symboli i archetypów,  zwiększysz swoją otwartość na zmiany, wyzwania, podniesiesz swoją ciekawość i otwartość na to co niesie Ci świat, zyskasz dodatkową energię dzięki odnalezieniu się jako część archetypowej ludzkości. 

9-10 kwietnia 2022 Poprowadzi: Aleksandra Spałek

Moduł XII 

Ja. Wizja całości 

Poznanie siebie oznacza znanie swoich wartości, przekonań, mocnych ale też słabych stron, celów, dążeń, zamiarów, potrzeb i sposobów jak je osiągnąć.  Oznacza akceptację tego, kim jesteśmy i jacy byliśmy i kim chcemy być. Autentyczność oznacza bycie całością. Bycie w zaufaniu do siebie. Wizja życia oparta o dobrą znajomość siebie, o pogodzenie się ze sobą staje się jasna i klarowna. Decyzje stają się łatwiejsze. Ten warsztat pomoże Ci zintegrować to, co wiesz o sobie  i zaplanować, co chcesz zrobić dalej, by żyć jako spójna całość. 

Na warsztacie doświadczysz pracy metodą coachingu grupowego. Przyjrzysz się temu, co jest  dla Ciebie w życiu ważne, dookreślisz swoje wartości, obejrzysz swoje przekonania na temat świata, siebie i ludzi. Zobaczysz, które z nich Cię wspierają, a które nie. Zobaczysz wyraźnie swoje mocne strony i te słabsze.  Będziesz mieć  możliwość zaakceptowania jednych i drugich i zaplanowania świadomego korzystania z nich.  Określisz w jakim miejscu swojej podróży przez życie jesteś, i dokąd zmierzasz. Zarysujesz strategię tego, jak być całością w pełni. Przeniesiesz się w czasie w Twoją przyszłość, zobaczysz ją wyraźnie. Spotkasz się ze swoimi myślami tu i teraz i poczujesz , jak to jest być sobą podczas pisania w strumieniu świadomości. Pogłębisz rozumienie swojej autentyczności, przyjrzysz się temu, z jakich komponentów składa się autentyczne bycie i będziesz mieć okazję do tego, by zaplanować, co możesz robić, by autentyczność w sobie rozwijać i pielęgnować. 

7-8 maja 2022 Poprowadzi: Paulina Plewczyńska

Moduł XIII

Radość Życia 

Radość jest sensem życia. Radość jest emocją, do której dążymy. Parafrazując  Aleksandra Lowena: radość jest celem życia. Radość i spokój tworzą jako emocję złożoną –miłość. A przecież poszukujemy miłości i spokoju. Przeżywanie radości, zdolność do niej, nie jest niestety tak całkiem oczywiste i łatwe dla wielu ludzi, spokój zaś w wielu wypadkach gości u nas od czasu do czasu i uczymy się go odnajdować w głębi siebie.   Na warsztacie przyjrzysz się emocjom jako dwu stronom twojej życiowej energii. Zauważysz jak w swoim codziennym życiu uwalniasz emocje, co je blokuje, co zatrzymujesz w sobie, jaki to ma związek z przeżywaniem radości. Zauważysz, jak radość pojawia się w ciele, jak blokuje ją poczucie winy, krzywdy i inne emocje i postawy. Zauważysz, jak możliwość pełnego przeżywania siebie (dotarcie do radości i miłości) wspiera ugruntowanie się w sobie, jak uwalnianie innych emocji, lęku, złości, smutku robi miejsce dla przeżywania radości i jak różni się radość od Radości i Miłości.  Przyjrzysz się obecności przyjemności i pasji w Twoim życiu, rozpoznasz swojego ducha radości w ruchu, zaprosisz swoje ego do zrobienia miejsca  wolności, szczęściu i radości. Warsztat oparty na pracach Aleksandra Lowena, Roberta Plutchika, Paula Eckmana. 

4-5 czerwca 2022  Poprowadzi:  Bartosz Płazak

Moduł XIV

Myśl Kwantem/Wojownik na ścieżce serca 

To warsztat rozwijający Twoją umiejętność świadomego życia  i samorealizacji w oparciu o techniki kwantowe. Pomimo, że odnosi się do fizyki kwantowej jest bardzo praktyczny. Nauczysz się korzystać z umysłu i emocji , głównie radości, by zwiększać prawdopodobieństwo zdarzeń-koherencję serca. Sprawdzisz, jaka emocja dominuje w twoim życiu, jak określa poziom  twojej świadomości i jakie to ma znaczenie w codzienności Twojej i Twoich bliskich i dla twoich planów.  Zatrzymasz się nad swoimi myślami, by zauważyć kiedy przyciągasz obfitość a kiedy brak. Poznasz główne prawa fizyki kwantowej, i ich użyteczne przełożenie  w codzienności. Dowiesz się, gdzie jest Twoje miejsce spotkania z Twoją esencją. Poznasz głównych wrogów na twojej ścieżce serca  i nauczysz się z nimi postępować tak, by Ci służyli. Zauważysz jak twój umysł i emocje sabotują twoje zamiary, pomysły i cele poprzez zagnieżdżone w historii osobistej nieaktualne części ciebie. Odbędziesz rytuał przejścia, którego celem będzie zarówno podsumowanie udziału w szkole jak i  uruchomienie oczyszczania się tego, co widzisz już jako niepotrzebne. Warsztat oparty na pracach Arnolda Mindella, Dawida Hawkinsa, Amita Goswamiego, Gregga Bradena, Bruce’a Liptona, Ruperta Sheldrake’a. 

1-3 lipca 2022 poprowadzi: Bartosz Płazak 

 

Jeżeli czujesz, że Holistyczna Szkoła Życia jest dla Ciebie, zapraszamy Cię w pierwszym kroku do złożenia zapisu w formularzu zapisu w zakładce „kontakt” na naszej stronie. W kolejnym kroku powiadomimy Cię o przyjęciu zapisu i zaprosimy do rozmowy telefonicznej. Po tym kroku poprosimy Cię o wpłatę 500zł na nasze konto i potwierdzimy rezerwację miejsca w Szkole. W razie pytań dzwoń.

Inwestycja w ten program: 5800zł (warsztaty, materiały rozwojowe, 2 sesje pracy indywidualnej dla każdego uczestnika).

 

Kliknij i zobacz formularz zapisu
Zapraszam do kontaktu

Bartosz Płazak

Przewiń do góry