Slider

Idea powstania Holistycznej Szkoły Życia

Budzimy się.  Zauważamy pułapki materialistyczno-konsumpcyjnego systemu nastawionego na ciągły wzrost i zysk, przepełnionego ofertą przeżycia pięknego życia, jeśli kupimy, pojedziemy, odwiedzimy itp. Człowiek dziś coraz częściej jest w systemie tą częścią, która ma produkować, konsumować, jednym słowem dawać energię i zasilać system. Od dziecka poprzez wychowanie i szkołę uczymy się bycia cząstką, składnikiem tego świata. Mniej albo wcale nie uczymy się kim jesteśmy, jak budować kontakt ze sobą, jak postępować w zgodzie ze sobą. Wyparcie się siebie i akceptacja norm i oczekiwań przychodzących z zewnątrz, pójście za powszechnie przyjmowanymi wskazówkami w warunkach przebodźcowania, braku czasu na zastanawianie się, otoczenie pełne pokus, obiecanek i kosztów do obsługi sprawiają, że kontakt ze sobą jest coraz rzadszą umiejętnością i zjawiskiem. A to za nim tęsknimy przecież. Za kontaktem ze sobą, za podążaniem w życiu za sobą w zgodzie i spokoju. Za wewnętrznym pokojem i zgodą. Za tym rodzajem spełnienia. Choć trudno może go być zauważyć, bo skąd mamy to wiedzieć, skoro go nie znamy. Trochę jednak znamy. W życiu każdego z nas są okresy bycia bliżej siebie, większej zgody na siebie, lepszego kontaktu ze sobą, chwile błogości, wypoczynku, jedności ze sobą i światem.
Holistyczna Szkoła Życia odpowiada na te zjawiska w świecie i narastającą potrzebę odnajdywania siebie,  proponując kompendium świadomości, umiejętności i wiedzy wspierających powrót do siebie i polepszenie relacji z Ja i z innymi. Zamysł jaki stoi za naszym programem to pomoc w poznaniu siebie w holistycznym ujęciu umysłu, ciała i ducha, tak byś Uczestniku tej szkoły powrócił po jej ukończeniu do świata pełniejszy, spokojniejszy, pewniejszy tego, jak żyć, kierując się sobą samym, swoim wewnętrznym światem samowiedzy, rozumienia swoich potrzeb, pojmowania głębi swoich wyborów, w większej swobodzie i lekkości obcowania ze sobą i ze światem, w bardziej współczującej i akceptującej postawie wobec siebie i całego życia dookoła. 
Holistyczna Szkoła Życia to cykl warsztatów stwarzających okazję do uczenia się siebie w codzienności. Poznawania, akceptowania, rozumienia i lubienia się, a tam gdzie sam uznasz zmieniania się. Poznanie to uzyskasz w Szkole dzięki obecności innych rozpoznających się i dzielących się sobą osób, a także dzięki wiedzy i doświadczeniu trenerów ją prowadzących. 
Ruszamy w marcu 2021roku. Szczegóły znajdziesz w zakładce Szkoła.
0
Zjazdów
0
Treningi wyjazdowe
0
Godzin dydaktycznych
Przewiń do góry